Dane Kontaktowe

Tuplex TI Sp. z o.o.

Ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa

T. 48 22 51 13 180
biuro@tuplexti.pl

W celu umówienia szkolenia kontakt: 
szkolenia@tuplexti.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS, pod nr.: 0000743232

NIP: 524 28 70 380, REGON: 380916865,
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Konto (PLN) Bank Handlowy w Warszawie: 09103015080000000818997000
www.tuplexti.pl